SBC 6 tegen 6 toernooi | 1 juni 2024

MEDEDELINGEN

Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 55,00. Gelieve dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL33RABO0148224288, ten name van VV SBC onder vermelding van de naam van uw team.

Uiteraard zijn bezoekers zeer welkom. Voor kinderen is er een springkussen geplaatst.

Er zijn in het toernooi bekers voor de eerste drie plaatsen, zowel voor prestatief als recreatief. Bij een eerste plaats hoort een wisselbeker. Deze wisselbekers dienen twee weken voor aanvang van het volgende toernooi weer in bezit van de organisatie te zijn. Veroorzaken van schade aan de wisselbeker komt voor eigen rekening.

De bekers gaan vergezeld van een ‘redelijk’ aantal consumptiebonnen. Daarnaast zijn er nog enkele andere prijzen. De prijsuitreiking vindt plaats direct na de finalewedstrijden.