SBC 6 tegen 6 toernooi | 1 juni 2024

REGLEMENT

Reglement

Voor het huishoudelijk reglement, klik op de link hieronder.

Huishoudelijk reglement

Voetbalregels

 • 6tegen6 is veldvoetbal, met enkele speciale regels.
 • De buitenspelregel wordt niet toegepast.
 • Er worden geen corners genomen: na iedere drie corners wordt een penalty genomen.
 • De penaltystip is op 7 meter van de goal.
 • De keeper mag onderhands en bovenhands uitgooien; direct over de middellijn uitgooien is toegestaan.
 • Als de keeper ‘hands’ maakt, is het penalty.
 • Er mag vanuit alle posities gescored worden.
 • Slidings in een duel zijn niet toegestaan.
 • Er wordt aan de zijlijn niet ingegooid maar ingeschoten.
 • Alle spelhervattingen dienen binnen 5 seconden te gebeuren; zo niet, dan gaat de bal naar de tegenpartij. De tegenpartij dient daarbij ten minste 3 meter afstand te nemen.
 • Er zijn geen grensrechters: de scheidsrechter beoordeelt of een bal in of uit is.

Straffen

 • De scheidsrechter kan een speler 2 minuten, 5 minuten of de gehele wedstrijd uit het veld sturen.
 • Uit het veld gestuurde spelers mogen niet vervangen worden.
 • Als een speler voor de rest van een wedstrijd van het veld is
  gestuurd, beslist de toernooileiding of de betreffende speler voor de duur van het toernooi wordt uitgesloten.
 • Een team dat niet binnen vijf minuten na aanvang aanwezig is, verliest de wedstrijd met 5-0.
 • Een team dat moedwillig de uitslag beïnvloedt, zal door de toernooileiding voor het hele toernooi uitgesloten worden.
 • Bij wangedrag van speler(s) en/of team(s) kan de scheidsrechter besluiten de wedstrijd te staken. Bij een gestaakte wedstrijd beslist de toernooileiding over wel/niet uitspelen en/of uitsluiting van speler(s) en of team(s) voor de rest van het toernooi.

Overige regels

 • De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
 • De teams worden verzocht zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd bij de toernooileiding te melden.
 • De speelduur per wedstrijd is 15 minuten.
 • Gespeeld wordt met zes spelers waarvan een doelverdediger.
 • Een winstpartij levert drie punten op, een gelijkspel één.
 • Er mag doorlopend gewisseld worden.
 • Spelers mogen maar voor één team uitkomen. Over dispensatie van deze regel beslist de toernooileiding.
 • Bij deelname als gemengd team dienen er altijd minimaal 2 vrouwen op het veld te staan.
 • De thuisspelende ploeg trapt af, vanaf de door haar gekozen zijde.
 • Er wordt niet van helft gewisseld.
 • Begin en einde van de wedstrijden worden door de scheidsrechter en dus niet centraal aangegeven.
 • Als beide teams shirts van dezelfde kleur dragen, moet de ‘thuisspelende’ ploeg andere shirts aantrekken. Een en ander eventueel in overleg met de scheidsrechter. Er zijn hesjes in verschillende kleuren beschikbaar voor het geval dat er geen andere shirts ter beschikking zijn.
 • De teams moeten bij aanvang van de wedstrijd op het veld klaar staan: dus liefst enkele minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Heb begrip voor de scheidsrechter; die heeft dat ook voor jou.
 • Constatering van drugsgebruik of overmatig drankgebruik kan tot diskwalificatie van het hele team leiden.
 • Bij wangedrag kan de toernooileiding beslissen dat speler(s) en/of team(s) het sportpark moeten verlaten.
 • Waar het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.